OY & Winnie Wedding Day 台北遠企宴客

OY & Winnie Wedding Day 台北遠企宴客

 

來自香港的新娘

遠距離牽起了雙方的緣份

「執子之手,與子偕老。」

我們的快門眼中一對綻放幸福笑意的佳人,

在此當下,

獻上 「那天 ,專屬於 OY  &  Winnie 的永恆。」

攝影:photold 小蔣

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

 

44

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43